***

Po nakties ateina diena..
Po lietaus nušvinta rasa..
Ir ateina kita vėl diena..
Štai tokia ir yra rutina..
Tik jausmai ir tušti pažadai..
Kartais dieną pakeičia kitaip..
Liepia suktis laikui greičiau..
Arba sustot tučtuojau..
Tačiau kam ta tiesos valanda..
Jei meluosi net ir tada..
Nors ir būsi ištroškes tiesos..
Tu negausi jos niekados..
Per daug sunku sustoti meluoti..
Kai negali apie melą negalvoti..
Taip pripranta visi..
Šiam ilgam kely..