Gražūs eiliuoti žodžiai apie gamtą (Kalnuose)

Geras oras ir kvapai švieži, kas galėjo pagalvoti, kad diena graži!

Viso šito nematyti miestuos dideliuos, tai graži gamta kalnos šituos!

Kaimai, tras oras, bandos čia kalnuos; piemenėliai drožia dūdeles – užgros.

Kalnus visur juosia debesys pilkšvi, čiulba čia paukšteliai, čiulba sau linksmi.

Stovi čia nameliai piemenų visų, gano jie kalnuose būrelius avių.

Saulė leidžias klonin pamažu, auksina kalnų ji viršūnes pamažu.

Temsta, darosi tamsu, nematyti jau puikių kalnų –

pilki debesys grėsmingai slenka dangumi, eina jau miegoti piemenys visi.

 

 

Skaityti toliau

Eiliuoti žodžiai apie mamą

Tiktai tėvų namuos išgersi
Tyriausio šulinio vandens,
Tik čia pavargęs paragausi
Skaniausios duonos ir medaus,
Tiktai motulės švelnūs žodžiai
Kiekvieno sielą nuramins…
O, kaip vėlai visi suprantam,
Koks lobis – motinos širdis…

Skaityti toliau

Pavasariški sveikinimai Motinos dienos proga

***

Tu vėl liūdna, brangioji Mama,
Širdy Tau vėlei neramu.
Galbūt ir vėl Tau širdį skauda
Dėl savo augančių vaikų.
Neverk suprantame jau, Mama,
Ką reiškia žodis “nedaryk”
Ir kartais, kaip sunku bebūtų,
Tu skausmo ašarą nuryk.
Dėkojam Tau, brangioji Mama,
Už tai, kad Tu buvai griežta,
Kad viską mums seniai atleidai
Ir dar už tai, kad Tu – Mama.

***

… atnešiau Tau ilgesingą savo dainą — padainuokim šiandien kaip kadais…
… iš savo jausmų supyliau Tau prisiminimų pylimą prie jūros saulėlydžio — kai nueisi, ten rasi mane…
… priskyniau Tau įvairiaspalvių lauko gėlių — tegu Tave svaigina mano meilės aromatas…
… pasėmiau Tau šaltinio vandens ir palaisčiau juo Tavo širdį, kad Tu ilgai gyventum…

… apkabinau glėbiu savo vaikus, kad, prašydami Tavo sakytų pasakų, man primintų Tave…
… atsivedžiau savo šeimą, kad pripildytų Tavo namus gyvenimo džiugesiu — tik Tu šypsokis, mano Mama…
… neišeisime ilgai, kad galėtum pajusti, jog mums esi reikalinga ir mylima, brangioji Motinėle.

***

Tu lyg lietus, kuris nuplauna sąžinės krantus
Rasos lašais ant žemės akmenų tylių…
Nuprauski laime žaidžiančius pievelėje vaikus
Ir pienės pienu piešk pasaulį ant delnų.

Būk jiems gaiva, kuri ateina po staigaus lietaus,
Būk baltas rūkas sklindantis link debesų —
Tyra, dora ir dieviška palaima iš dangaus,
Gyvenanti lietum dėl sąžinių svarių.

Esi viena tarp daugelio gyvybių atneštų —
Esi šventa ir būk laiminga tarp vaikų.

***

Į mėnulio glėbį įsisupus
Aš prisimenu, Motut, Tave,
Kaip lopšinė meiliai švelniom lūpom
Glostydavo vakarais sapne.

Ir dabar užmigusi sapnuoju
Tavo veidą, lūpas ir rankas…
Vėl prabėgusi laiku būtuoju,
Gydau gerumu žaizdas senas.

Paskaityki, Mama, trumpą laišką
Įsisupus mėnesio glėbin…
Ir manosios meilės žodžių žaismą
Pasidėki mylinčion širdin.

Iš lopšinių pas Tave sugrįžus
Aš — dukra — Tavoj širdy pražydus.

***

Mama, gyvenimas lyg medis
Su kiekvienais metais jis numeta atvargusius lapus.
Na, o kai tu sulauksi giliosios senatvės,
Pagalvok apie gerus dalykus.

Ir nesvarbu ar tau 10 metų ar 30, 50, 80
Tu visalaika liksi tokia pat linksma.
Negaliu sakyt, kad būsi nepakartojamo grožio,
Nes kelios su metais ateinančios raukšlelės pagadins tavo veida,
Bet prisimink, kad širdis niekada nesensta
Ir joje visada tilps meilė sau ir visiems kitiems.

***

Kaip gera tiems, kurie dar turi Mamas.
Kaip gera tiems, kurie gali pabučiuoti
Jų vi­sada šviesos kupinus veidus ir geras ran­kas.
Kaip gera tiems, kurie gali pamatyti savo atspindį jų akyse.
Kaip gera tiems, ku­rie gali džiaugtis Motinų palaiminimu.

***

https://www.xszaislai.lt/preka-s/leles.html

Skaityti toliau

Sveikinimai Jonams ir Janinoms Joninių proga

***

Tegu pačią trumpiausią ir linksmiausią metų naktį,
Paparčiai tik Jums pražįsta stebuklingais žiedais.
Kuo geriausios sėkmės, kuo tvirčiausios sveikatos,
Kuo didžiausios laimės linkiu Jums Joninių proga!

***

Be linksmuolės, be Janinos
Būtų nykios vakaronės.
Sveikina tave linksmai
Visos draugės ir draugai.

***

Gyvenkite nuolat ieškodami savo paparčio žiedo,
Nesvarbu ar sniego, ar obelų žiedų pūgoje…
Joninių proga linkime visiems Jonams ir Janinom!

***

Joninių diena lyg laisvės paukštis – nematomas ir stebuklingas…
Tad, linkiu Tau laimės iki ausų, lai pinigais tau lyja…
Ir te, gyvenimas Tau būna pilnas tik didelių stebuklų.

***

 

 
***

Buhalterinės apskaitos paslaugos

Skaityti toliau