***

Prigeso žydros akys. Pasenai.
Sunku gyvent ir būt vienai.
Sunku prie karvės ir daržuos
Skarelė apsirišk ir atvažiuok .
Mums reikia tavo rankų ir širdies, –
pušynai neilgai liūdės.
O jei palikti bus sunku,
Tai atsivežk miškus, laukus,
Dangaus rėželį virš trobos,
Ryšelį tarmiškos kalbos ..