***

Lai kyla paukščiai lig dangaus,
Kur saulės ir mėnulio rytas,
Kur niekas laimės neapgaus,
Vienatvės iš namu išvytas.

Beprasmės dienos lai išnyks,
Išblės jaunatviškas siautimas.
Bet atminimuose liks širdis
Laukiniam ilgesy parimus.

Kas remiasi į meilės dvasią –
Šeimos tvirtumo laimę tęsia.