***

Rožinio aromato pripildytas vestuvių rytmetis daugelį metų lydės Jūsų prisiminimus. Laikas, subrandinęs Jus abu didingai gyvenimo permainai, liks tik Jūsų nuotraukose ir bendruose pokalbiuose. Sis rožių svaigulio šaltinis bus neišsemiama versme, iš kurios visų gyvenimų semsitės įkvėpimo meilei ir skrydžiui į laimę.
Sveikiname Jus, brangūs Jaunieji, ir linkime sukurti nepaprastų šeimų, kurioje būtų apvainikuoti bendrumu saulėlydžiai ir aušros. Linkime savo laimės skrydyje visuomet jausti vienas kito sparnus. Linkime dangaus aukštybių platumas paversti savo gyvenimo erdvėmis, kuriose atrastų vietų gėris ir pasitikėjimas, džiaugsmas bei darna. Linkime amžinos šeimyninės laimės!