***

Tau širdį – raudoną rubiną,
Pulsuojančią meilės audringu krauju,
Tau jausmą – saldžiausiąjį vyną,
Kuris nesibaigs, kolei būsim kartu.
Svajonę – lyg kelrodę žvaigždę –
Įteiksiu šį vakarą tau dovanų,
Atverk man duris užrakintas
Į savo pasaulį, ten tiek daug spalvų. Su Valentino diena.