***

Pica mūsų, kuri esi lėkštėje !Teesie šventas tavo kvapas, teateinie tu į mūsų skrandį, teesie tu skani kaip danguje taip ir žemėje! Kasdieninį mūsų alkį tu pasotink dabar ir neleisk ištuštėti mūsų lėkštėm, kaip mes neleidžiame tau sugesti! Būk skani, gelbėk mus nuo alkio. Niam.. 😀