Baimė. Robertas Gustatis

Štai mama labanakt linki,
Ir užgęsta žiburys…
Žengia ji tylučiais žingsniais,
Tyliai užveria duris…
Tuoj iš kampo – ten, kur stovi
Kibiras ir šepetys-
Išlenda nykštukas storas,
Blizgina tamsoj akis…

Tarp užuolaidų, už lango,
Skrenda ragana juoda,
Plaikstos vėjy paslaptingai
Didelė tamsi skara…
O ant stogo – aš prisiekiu:
Kelia puotą slibinai!
Na ir kur tas rytas dingo!?
Kada baigsis tie kerai!?

Skaityti toliau

Mes piešiam žiemą

Apsnigta žemelė,
Šaltas vėjas pučia.-
Vaikščioja vaikučiai
Su šiltais skrebučiais.

Jie žiemos nebijo-
Į svečius ją kviečia:
– Eikš, balta žiemuže,
Mes tave nupiešim.-

Ir per visą dieną
Nėjo jie į kiemą-
Rūpestingai piešė
Šaltą baltą žiemą.
Justinas Marcinkevičius

Skaityti toliau

Eilėraštis vaikams. Sapnas

Sapnavau, sapnavau, kad Mėnulyje buvau.

– Ką gi tu matei Mėnuly?

– Ten saldainių krūvos guli,

Stovi kalnas šokolado, o ledų, o ledų –

Vos gali paeit – slidu!

Puoliau valgyt ir laižyti, net širdis apsalo…

Bet pažadino mamytė:

Pusryčiai ant stalo…

Justinas Marcinkevičius

Skaityti toliau