***

Vėl žvalgomės aukštyn, į savo žvaigždę

Vėl neriame gilyn į darbo sūkurį apsvaigę

Vėl bandome pakilt nuo juodo būtinybės stalo

Ir tarsi gimstame iš naujo :

Svajonei

Pareigai

Kūrybai

Meilei.

Skaityti toliau

***

Jūs su vėjo lapais atkeliavote, ir su vėjo žiedlapiais išeisite. Ne visi vienodą grūdą sėjote. Ne visi vienodą derlių imsite, o visiems po lygiai buvo išdalinta. Tiesos, meilės, laimės spindulėlių ir didžiulės džiaugsmo šventės, ir mažyčio nerimo šešėlių.

Skaityti toliau