***

Gyvenime nėra juk lengvo nieko,
Ir viską reikia pamatuoti širdimi.
Tik savo rankom tvirtą tvirtą lieptą
Jums teks patiems nutiesti ateity.
Jau rankom keturiom Jūs kelią tiesit,
Bendrom svajom pavasariai žydės.
Kartu dainuosit ir kartu liudėsit,
Ir tyliai lauksite trečios širdies.

Skaityti toliau

***

Dabar Jūs eikite abu rankas ištiesę,

Tokie be galo artimi

Per visą žemę eikite Jūs dviese,

Po mėnesienos lietumi.

Laikykitės kaip medžiai vienas kito

Visom šako, šaknim ir širdimi

Tegul po kojom žvaigždės krenta,

Ir širdys dega ugnimi.

Į vieną šeimą susibūrę

Per vissą žemę eikite kartu…

 

Skaityti toliau

***

Kai lyja lietus – Tu skubeki pas Ją –
Kai vakaras tirpsta žvaigždėtas…
Ir savo širdim neramia neramia
Nuveski į naktį, į lietų…

Kai saulė spindės – Tu skubėki pas Jį –
Lai vakaras nyksta saulėtas…
Ir Tavo širdis nerami nerami
Be jo nesuras žemėj vietos…

Skaityti toliau

***

Ne kiekvienas randa žydintį papartį,

Ne visus pasiekia jo šviesa ryški.

Jis tik dviems pražysta ir tik vieną kartą,

Ir tik dviese jį gali nuraškyt.

Skaityti toliau

***

Akis plačiai gyvenimui atvėrę

Širdies šaukimo einat vedami

Jaunystė Jums dar nuostabiausiai žėri

O ateitis svajonėse vaiski

Tebūna ji tokia, kokią svajojot

Po linažiedžiu tėviškės dangum

Te niekad juodas nerimo rytojus

Namų šventumo Jūsų nesudrums

Skaityti toliau