***

Gražus ir didelis yra gyvenimo namas. Jame labai daug durų. Ir kiekvienais metais vis atveri naujas ir naujas. Štai Tu atvėrei 50- tą savo gyvenimo kambarį. Tad ir šiandieną šypsokis, o visą gyvenimą būk laimingas…

Skaityti toliau

***

Mes linkime Jums šimtą metų
Gyventi meilėj artimų.
Matyti dangų giedrą, platų
Kasdien virš savųjų namų.
Gyvenimas – tik vieną kartą
Ir 50 – jo branda,
Dėl tos brandos gyventi verta !

Skaityti toliau

***

Paversk svajones į tvirtybės tiltą, keturiasdešimt švyti su aušra !
Neleisk likimui kryžkelėj apvilti,
Bet ąžuolu šlamėki visada.

Ne visos audros nuoskaudas palieka
Po jų sušvinta mėlynai dangus…
Tegu tikrove virsta tavo siekiai,
Lai negandų tavam kely nebus.

Skaityti toliau

***

Tu girdi? Tai verkia pamirštos mašinėlės. Vaikystė prabėgo seniai, nesugrįžtamai..
Tau 18-lika. Tik pagalvok, 18-liktas ruduo praverė duris..
Būk švelnus ir laimingas, nuoširdus ir geras.
Te linksmumo nestinga niekada, niekada.

Skaityti toliau

***

Ateina jubiliejai, nors nelaukiam,
Juos atneša greiti laiko žirgai,
O dienos bėga, vis į tolį šaukia
Ir nesustoja, nors labai prašai.

Skaityti toliau