***

Suėjo

Visi kryželiai

Žmonių vedami

Į kalvą.

Kiekvienas

Po rūpestėlį

Atsinešė su savim.

Išaugo kalva

Į kalną,

Kiekvieno

Savaip iškentėtą,

Kiekvieno

Savaip minėtą

Kasdienėse maldose.

Audrius Šikšnius

Skaityti toliau