***

Brangioji saule, kai iš dangaus žiūrėsi į žemę, pačiais šilčiausiais spinduliais glostyk mano mamos galvą, kad ji pajustų, kokia man yra brangi. Laisvūne vėjau, kai skrisi nerūpestingais žemės keliais, sutikęs mano mamą pakštelk jai į skruostą, kad atmintų, kaip aš ją bučiuodavau vaikystėje. Gerasis Dieve, saugok tą didį turtą, pavadintą MAMOS vardu, ir būk atidus, kai klausysi jos tylių maldų. Vienintele mamyte, ačiū už gero linkinčias mintis, aš jas kasdien randu vakaro tyloje, jos man labai svarbios.

Skaityti toliau

***

Miela mama, ar matai, pakilusi šį šventės rytą:
tarsi pavasarį paukšteliai giesmeles meilingas gieda,
džiaugsmingai sveikina ir laimės linki
išaušus tavąją gimimo dieną!
Pažvelk pro langą, ar matai:
žiema, nors dar vis tikisi padžiuginti akis
nežemiško baltumo sniegu,
jau pamažėle traukiasi, neatsilaikius
prieš tavo širdies šilumą galingą,
prieš tavo žavesį ir tobulumą ypatingą!
Panorusi varžytis su tavim grožiu ašra jau kyla.
Tačiau, kaip visada, išvydę tavas akis saulėtas,
auksiniai ryto spinduliai išblėsta-
kur tai matyta, kur girdėta,
kad kas nustelbtų ryto šviesą!
Tegul laimė ir džiaugsmas tave nuolankiai lydi
ir veide šypsena švelni kaip kad gėlė lai žydi,
o išmintis ir protas varžos aiškumu nebent su saule,
svajonės- lakumu panašios į žuvėdros skrydį!

Skaityti toliau

***

A woman likes to have four animals in the house: a jaguar in front of the doorway, a fox in the closet, a bull in bed, and a numbskulll to pay for this all.

Skaityti toliau

***

There are three girls in the sixth grade … A blond a brown and a red. Who has the biggest boops ? ………… The blond because she already reached the age of 20!!!

Skaityti toliau