***

Gal per greit Jums rodos metai bėga,
Nors dar vakar linko žiedlapiai obels,
O rytoj išbraidę sidabrinį sniegą
Į duris Naujieji pasibels.

Skaityti toliau

***

Atverkime duris…
Išeikime į naktį kaip į pasaką
skambančią nuo spindinčių žaislų ir valsų
Ir atsistokime ant metų dar vienos ribos
Ir vėl pradėkime gyvenimą nuo sausio.

Skaityti toliau

***

Tegu praeis senieji metai
Su savo rūpesčių srautu
Ir tegul bus Naujieji metai
Pilni džiaugsmingų valandų.
Kai eglės ims su seniais šalčiais žaisti,
papuoštos Naujametiniu dažu,
save be veido svetimo atradę,
pamirškim žemės vaisiuose nuodus.
Žydės akių ir lūpų atvirumas, švelnumas
rankų, ilgesys širdies, į tolimą vaikystę panašus….

Skaityti toliau

***

Su Naujais – džiugesniais,
Su Naujais – prasmingesniais,
Su Naujais į priekį vedančiais,
Su Naujais mums daug ką žadančiais.
Su Naujais – tik gėrį sėjančiais,
Su Naujais, Naujais artėjančiais

Skaityti toliau

***

Už Naujus, už speigą,
Kai jisai už lango,
Už namų jaukumą,
Kai visi jį saugo.
Kad sveikatos būtų
Sklidini ąsočiai
Ir, kad viso gero
Būtų ligi sočiai

Skaityti toliau