Eiliuotas šventų Velykų sveikinimas

Jums noriu palinkėti iš visos širdies,
Kad sieloje gerumo gėlės skleistųs.
Kad jėgos vėl atgimtų su gamta,
Kad šviesią mintį dar geresnę keistų.
Kad duona ir medum kvepėtų Jūs namai,
Kad būtų jie užuovėja saugiausia.
Kad baltas angelas – dangaus pasiuntinys –
Juos saugotų, globotų, neapleistų.
Su Šv. Velykom!

Skaityti toliau

Gražus sveikinimas Velykoms

Linkime, kad Šv. Velykos į Jūsų namus atneštų pavasarį, Jums ir Jūsų artimiesiems žmonėms dovanotų šilumą, džiaugsmą ir malonias akimirkas.
Namų jaukumo, dosnaus šventinio vaišių stalo, saulėtos ir prasmingos Jums šventės.

Skaityti toliau

Triumfuoja Velykų dangus

Kai saulėtam Velykų ryte
Mus pažadina Kristaus ranka,
Trokštam meilės, tiesos ir šviesos,
Apsisiautę šventąja malda.

Dievo triumfas virš žemės žalios
Mums pavasario giesmę giedos,
Kai bažnyčios asla spūstyje
Kels į dangų vienybę varpuos.

Din dan, din dan, din dan!
Kyla Viešpatį šlovint malda…
Din dan dan! Din dan dan! Din dan dan!
Iš tikėjimo dvasios širdžių
Virš namų laimę mums skleisdama.

Trimituoja Velykų Dvasia,
Gieda chorai galybių tiesas —
Nugalėjęs žiaurumą mirties
Grįžo vėl Atpirkėjas kaltės.

Jau triumfuoja Velykų dangus —
Prisikėlė vėl Kristus dėl mūs.
Šlovę nešam dėl Jo širdyse
Užlieti Dievo Meilės Dvasia.

Skaityti toliau

***

Gaivi, lyg pavasario vėjas,
Alsuojanti meilės dvasia,
Šviesiausioji šventė artėja
Pasveikinkim ją mintyse,
Sudėkim į maldą karščiausią
Plakimą kiekvieno širdies,
Su Jėzum kartu prisikelkim,
Ir sielas palaima užlies…

Skaityti toliau