Tostas 50-mečio jubiliejaus sukakčiai

Nerimk, širdie, liepsnojus 50 metų ir tiek sušildžiusi širdžių! Tegul gyvenimas metus iš naujo rašo ant sidabrinių tavo smilkinių.