Velykiniai sveikinimai

Suskambo Velykų varpai sidariniai –
Šviesiau bus krūtinėj, laukuos ir gimtinėj.
Ir Kristus, ir Žemė, tiek vargo iškentę,
Mums atneša linksmą Išganymo šventę.