Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Snauduliu, miegu ir tinginyste išvejamos iš pasaulio visos dorybės. — [F.Petrarka]