Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Dykinėjimas ir neveiklumas ieško ydingumo ir patraukia jį paskui save. — [Hipokratas]