Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Tik silpnavaliai visuomet viską mato pro gedulo šydą. Siela pati sukuria savo horizontus. — [A.Diuma]