Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Pavyde glūdi daugiau garbėtroškos nei meilės. — [F. de Larošfuko]