Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Tas, kurio širdyje išdidumas yra nors ryžio grūdo dydžio, tam užvertos rojaus durys. — [Mahometas]