Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Kvailys, nebūdamas nei gražus, nei tobulas, nei protingas, esti visada savim patenkintas. — [Platonas]