Žmogaus ydos, silpnybės, klaidos

Įžūli veidmainystė sukelia pagarbą žmonėms, pratusiems patarnauti. — [H. de Balzakas]