Eilėraštukas apie šaltį

Vėjas pusto purų sniegą,-
Po ledu upelis miega.
šaltis kraipo ūsą baltą :
-Upeliuk, ar tau nešalta?
Pakentėk dar valandėlę,-
Siuva pūgos antklodėlę.
Išpurena, iškedena,
Sidabru išsiuvinėja.
Antklodėlę minkštą, baltą,-
Kad nebūtų tau taip šalta.