***

Pagirdyk medžius, kai šauks iš karščio Ir jūrą atpažink rudens laše- Tik liūdesio nereikia garsiai šaukti Nereikia saulės liūdinti nakčia Nereikia gimt kas dieną, kas minutę, Ir savyje išsaugoti kitus, Tegul pro šalį dienos nepradunda Tegul ilgesnės būna už metus.