***

Dykuma keliauja rusas, amerikietis ir anglas. Jų jėgos visiškai išseko. Prieš mirti rusas pasiūlo išgerti butelį degtinės. Kai tik keliautojai išgėrė, iš tuščio butelio išlėkė džinas. – O mano išgelbėtojai, nudžiugo džinas. Kuo galiu jums atsidėkoti? Išpildysiu po du jūsų pageidavimus. Amerikietis paprašė milijono dolerių ir sugrąžinti jį į gimtąją Ameriką. Ir tuojau pat jis dingo iš akių. Anglas paprašė tiek pat svarų ir grįžti į Angliją. Tik spėjo jis pasakyti paskutinį žodį ir išnyko. Rusas nusiminęs tik rankomis skėstelėjo: Nei šis, nei tas..viskas taip gražiai prasidėjo… Gerai, džinai, duok šen dėžę degtinės ir sugrąžink atgal mano pakeleivius. Tad pakelkime taures už tuos, kurių vienintelis troškimas Visada būti linksmoje kompanijoje.