***

Kartą jūroje per audrą sudužo didelis laivas. vienas jūreivis, blaškomas bangų, sako:“kas bus tas. Dieve, duok man tiek rąstų, kiek kartu man žmona buvo neištikima!“ ir gavo rastą. kitas jūreivis prašė to paties ir gavo visą plaustą. kapitonas ir paprašė ir atsirado ilgiausiais tiltas nuo vidurio jūros iki pat kranto! tad išgerkime už moteris, kurios neleidžia savo vyram paskęsti…