***

Ant upelio kranto augo trys rožės. Viena jų paprašė:
„Upelį, duok atsigerti.“
„o tu numesk man vieną žiedelį.“ – atsake šis.
Tačiau rožė buvo išdidi ir nesutiko, todėl sudžiuvo. Tas pats ištiko ir antrąją rožę. Trečioji rožė taipogi paprašė atsigerti, bet ji nepagailėjo vieno žiedo. O atsigėrus sužydėjo dar gražiau…
Tad išgerkim už merginas, kurios duoda ir žydi.