***

Teisme nagrinėjama byla: kaltinamas vyriškis, iš jaunos merginos pavogęs keliasdešimt litų. Teisėjas klausia nukentėjusios:
— Ar jūs tvirtinate, kad vagišius pinigus ištraukė tiesiog iš jūsų kelnaičių?
— Taip, gerbiamas teisėjau!
— Tai kodėl jūs nepasipriešinote?
— Matote, – rausdama ėmė teisintis mergina, – aš nemaniau, kad jį domina pinigai!..
Tad pakelkime taurę už vyriškius, kurių nedomina pinigai!..