***

Už rūpestingus vyrus
Prie lango stovi vyras ir su žmona šnekučiuojasi.
– Tik pažiūrėk, – sako žmona, – antai koks rūpestingas vyras – skalbinius nuo virvės surenka!
– Gal ir rūpestingas, o skalbiniai, kuriuos jis surenka, tarp kitko, yra mūsų!
Tad pakelkime taurę už rūpestingus vyrus!