***

Skelbiu tostą už vyrus!
Bet ne už viengungius – jie mūsų niekad neves. Ir ne už išsiskyrusius — jie buvo blogi vyrai. O pakelkime taurę už vedusius vyrus — jie myli savo žmonas ir nepamiršta mūsų!