***

Už jaunuolius, kurie iš lifto išeina pirmieji…
Azijoje yra Meilės kalnas. Su juo susiję daugelis senų to krašto legendų.
Kartą jaunas piemuo ir kunigaikštytė pamilo vienas kitą, bet, žinodami rūsčias to krašto tradicijas, suvokė visą savo situacijos beviltiškumą. Negalėdami apsivesti, bet ir nenorėdami išsiskirti, jie nutarė bėgti iš namų. Sužinojęs apie jų pabėgimą, senasis kunigaikštis paliepė savo tarnams pagauti bėglius. Juos tarnai ir surado pačioje Meilės kalno viršukalnėje. Nematydami kito išsigelbėjimo, įsimylėjėliai nutarė šokti į bedugnę.
– Aš šoksiu pirmas, – ryžtingai tarė piemuo.
– Ne, — pasipriešino kunigaikštytė. – Išvydusi tavo žūtį, aš mirsiu baisiose kančiose…
Ir mergina pirmoji šoko tarpeklin. Piemuo pasižiūrėjo į kraupų vaizdą, pagalvojo, pagalvojo ir… pamažu nusileido nuo kalno.
Tad šis tostas už tuos jaunuolius, kurie iš lifto išeina pirmieji…