***

Už spaudos operatyvumą
Du plėšikai, užsidėję kaukes, įsiveržė j juvelyrinę parduotuvę ir po trijų valandų sunkaus įtempto darbo pagaliau išplėšė seifą su brangenybėmis. Negaišdami jie susižėrė brangenybes j maišą ir skersgatviais bei kiemais sėkmingai grįžo į namus.
– Reikėtų suskaičiuoti grobį, – tarė vienas plėšikas. Antrasis iš karto dribo lovon ir pasakė:
– Baisiai pavargau. Reikia pailsėti…
– Bet ar tau ne knieti sužinoti, koks mūsų laimikis: vis dar gundė pirmasis plėšikas.
– Kam mums skaičiuoti, mielasis. Pailsėkim, ramiai pamiegokim. O kiek mums pavyko pasigrobti, sužino mes rytoj ryte per radiją — jie tai tiksliai apskaičiuos!..
Tad pakelkime taurę už neįsivaizduojamas radijo galimybes ir jų nepralenkiamą operatyvumą pranešti sensacijas!..