***

Jeigu Tu būtum paukštis,
Palinkėčiau Tau galingų sparnų,
Nes paukščiams reikalinga laisvė.
Jei Tu būtum gėle,
Palinkėčiau skaidrios saulės,
Nes gėlei reikalinga šiluma.
Jei Tu būtum jūra,
Palinkėčiau didžiausių audrų,
Nes tik jos nusako jūros galybę,
Jei … Tu esi žmogus,
Todėl linkiu Tau meilės viskam kas gyva,
Didžiulės ir neišsenkančios kaip jūra !

Su Šv. Valentino diena!