***

Užmerk akis, nes jau tamsu! O danguje tiek daug žvaigždžių. Ir tą didžiausią iš visų atneš tau daug saldžių sapnų.. Kai ją pagausi – neišmesk. Žinok, kad ji tau nuo manęs.. Labanakt :*