***

Taip,diena ši ypatinga –
meilei ji yra skirta,
džiaugsmui ir jausmams galingiems
bei romantiškiems veiksmams.

Pamylėkit draugą,draugę,
pamylėkit iš širdies,
dovanokit gražų žodį,
gal dalelę dar širdies….

Nuraškykit žvaigždę šviesią,
dovanokite gėlių,
galbūt rasit mielą žodį
iš širdies,gilių jausmų.

Valentino šventą dieną
meilė trykšta lig kraštų,
džiaugsmas,dovanos,linksmybės,
tęsis tai lig paryčių.

Ir todėl draugai mielieji,
sveikinu aš jus visus,
dovanoju šią baladę,
lai pradžiugina ji jus.

Su Šv. Valentino diena.