***

Kodėl tu taip padarei
Kodėl?
Aš to nesuprantu
Kaip taip galėjai.

Aš tave mylėjau ir tikėjau.
Tu man kartojai, kad myli mane,
Aš tavim tikėjau.
Maniau, kad myli mane.

Bet tai buvo netiesa.
Kodėl tu man melavai?
Aš nesuprantu to.
Kodėl tu žaidei mano jausmais?

Tu mane skaudinai
Bet vistiek aš tave myliu
Kodėl, tu taip pasielgei su manim?
Aš to ne niekaip nesuprantu..
Kodėl tu taip padarei?