***

Atidaviau Tau viską, ką turiu brangiausia – širdį, ugninius jausmus, kad nepasiklystum beveidės nakties glėby… O tu tik žvilgsniu šaltu viską palydėjai ir į kitą pažiūrėjai..