***

Vardant dievo alaus ir barklajaus ir žolės dūmo amen.. alau mūsų, kuris esi Utenoje tesie tavo valia, tegyvuoja tavo darykla kaip Utenoje taip pat ir Vilniuje.. kasdienines pūsles duok mums ir palaimink mūsų tusus, nes mes esam žmonės.. ir gelbėk mus pakmielo amen..