***

Palaistyk medžius, kai šauks iš karščio
Ir jūrą atpažink vandens laše.
Tik ilgesio nereikia šaukti garsiai
Nereikia saulės vadinti nakčia.

Mokėki gyventi kas dieną, kas sekundę
Tegul pro šalį dienos nepradunda
Ir jos ilgesnės būna už metus.

Ženk per gyvenimą šuoliais audringais
Kurdamas laimę sau ir kitiems
Nes, žinok tik tas yra laimingas
Kas gyvena ne sau o kitiems.