***

Mylėki kiek nori.
Mylėki kiek gali,
Nes meilė tas jausmas, kur slepias širdy.
Be meilės – mes niekas, mes nieko verti,
Tad mylėkim kiek galim, neslėpkim širdy..