***

„Ji paprašė patikrinti pulsą, kad pajusčiau, kaip smarkiai daužosi jos širdis. Pasakiau jai paka ( „iki”) , kartu įsikąsdamas vidinę skruostų pusę, kad neraudočiau.”
Frederic Begbeder, „Gelbėkit, atsiprašau”