Viskas apie šypseną :)

ji nieko nekainuoja, bet dag ką sukuria… praturtina tuos, kurie ją gauna, nenukurdindama jų duodančių… blyksteli akimirką, o ateityje kartais išlieka visą gyvenimą…nei vienas nėra toks turtingas, kad galėtų gyventi be jos… ji sukuria laimę namuose, geranorišką aplinką darbe ir yra slaptažodis draugams… ji yra poilsis pavargusiam, vilties šviesa nusivylusiam, saulės spindulys nuliūdusiam ir geriausias natūralus priešnuodis rūpesčiams… jos negalima nusipirkti, išprašyti, pasiskolinti ar pavogti, nes ji- visiškai bevertė atiduodama nenuoširdžiai… niekam taip nereikia šypsotis kaip tam, kuris jau nebegali jos padovanoti… todėl šypsokimės ir kurkime gerą nuotaiką sau ir aplinkiniams.

Skaityti toliau

Originalus palinkėjimas 60 -mečio proga (vyrui)

…žinot, kai atsistoji prieš tokį subrendusį, suaugusį, išpuoselėtą, gyvenimo audrų užgrūdintą, bet tvirtai šaknimi į žemę įsikibusį gražuolį ąąžuolą-galiūną, tai ir žodžiai netenka prasmės, ir mintys kažkur išsibarsto… bet nereiškia, kad aš nieko nepalinkėsiu… išsaugok tai, ką esi ligi šiolei sukūręs, tuos, kuriuos aplink save esi subūręs! Už tavo ateitį, kad ji būtų tokia graži kaip vasara, dosni kaip ruduo, gili kaip žiema ir vsuomet sugbanti pasipuošti kaip pavasaris…

Skaityti toliau

Nebanalus palinkėjimas jaunavedžiams

Jūs esat kartu ir kartu būsit visada.. Jūs būsit kartu, kai balti mirties sparnai išblaškys dienas..taip, Jūs būsit kartu netgi nebylioj Dievo atminty..

Tačiau tegul lieka ir erdvės tarp Jūsų ir tegul ten šoka dangaus vėjai. Mylėkit vienas kitą, bet meilės nepaverskit pančiais. Pripilkit vienas kitam taures, bet negerkit iš vienos. Atlaužkit vienas kitam duonos, bet nekąskit tos pačios riekės. Atiduokit savo širdis, tik ne vienas kito nuosavybėn, nes tik gyvenimo ranka gali jas valdyti. Ir stovėkit kartu, bet ne per arti vienas kito, nes juk šventos kolonos stovi atskirai, o ąžuolas ir liepa neauga vienas kito šešėlyje…

Skaityti toliau

Ateik

Stingsta mintys ir jausmai

Ašara sušąlusi, pavirtusi snaige

Sniegena jos draugė, guodžia švelniai širdį mano –

Pavasaris ateis, tik nebūtinai su saule,

Tu esi ta saulė – ateik pas mane …

Skaityti toliau