Originalus šventinis tostas

Tegul tai, kas nematoma akiai, taps regima Jūsų širdžiai. Tegul tai, kas nesuprantama protui, taps aišku Jūsų sielai. Tegul tai, ko neapglėbia rankos, apglėbs Jūsų mintys. Tegul tai, ko nepasiekia kojos, pasiekia Jūsų svajonės. Tegul tai, ko neišpildo pažadai, išpildys Jūsų tikėjimas ir viltys. O tai, ko trūksta kasdienybėj, lai sukuria šventės!

Skaityti toliau

Linksmas Naujųjų metų palinkėjimas

Branginkime vieni kitus… už tuos prabėgusius metus, už tuos retus širdies turtus, už tai, kad nieko du kartus pasaulyje nebūna! Kai žemėn krinta tirštos snaigių sruogos, kai baltos šventės grįžta į namus, kai per laukus gražiai kinkytos rogės mums suveža linkėjimas gražius… tegul visus namus aplanko laimė, tebūna ji lyg motina dosni, lai liejasi verži, kantri bebaimė, ir kasdienoj, ir švenčių sūkury!

 

Skaityti toliau

Tėvo žodžiai Kūčių vakarą

Kūčių stalas…šienas…paplotėliai… viskas – lyg vaikystė gimtų antrąkart. Tik dabar prie šito stalo tenka jau lemtingą žodį man ištart. Nebėra gyvųjų tarpe tėvo, kurs, sulaužęs paplotėlį, tardavo: -vaikai, paplotėlis šitas – Kristaus ženklas – lai išlieka jums širdy ilgai. Ir dabar, po šitiek metų, tuos žodžius nešioju aš širdy, ir, atrodo, kad tėvelio žodžiai buvo gal tik vakar ištarti.

Skaityti toliau