Eilėraštis vaikams. Apie zuikį ir zuikienę

Kartą Zuikis ir Zuikienė

Krūmuos kepė kiaušinienę.

 

Skrido pempė viršum krūmo

Ir pamatė – virsta dūmai!

 

Žvilgt į savo pilką lizdą:

Ten – tiktai lukšteliai blizga.

 

Kad įdūko kuodotoji!

Visos plunksnos piestu stojo.

 

Visas laukas buvo pilnas

Pempių klyksmo, Zuikių vilnos.

 

Nuo to sykio, nuo to karto

Kopūstienę Zuikiai kerta.

 

Kai kas mini kiaušinienę,

Rausta Zuikis ir Zuikienė…

Petras Panavas

***

Tvoros iš „TVORŲ TIEKIMAS”