Išdavystė – jausmas vystantis

Paslaptį nešioju pasislėpusi, –

Mano mintyse gėlė nuvytusi –

Tai mano jausmas Tau , dabar jau vakarykštis.

Sunyko jis dėl išdavystės, – Tavo ? Mano ? Kas dabar supaistys…