Religija. Dievas

– Bijok Dievo, – tesugebėjo išlementi mama.
– Nusišikt man ant visų dievų. Aš pats esu dievas. Dievas savižudis. — [R.Gavelis „Septyni savižudybės būdai”]