***

Kaštonai
Nuo seno
Kaštono
Nukrito
Gražiai
Į pievą
Geltoną
Mažiukai
Ežiai

Jie rieda,
Atstatę
Mažus
Spygliukus,
Ir kviečia
Prie seno
Kaštono
Vaikus.

V.Kukulas

Skaityti toliau