Šventinis sveikinimas Kalėdoms ir Naujiesiems metams

Mielieji,
Prasmingo susikaupimo namie, prie Kūčių stalo!
Telydi Jus tyliosios nakties viltis, šviesa ir gerumas, tegyvena Jūsų šeimoje darna, tebūnie atviros Jūsų namų ir širdies durys visiems šilumos reikalingiems!
Tegul Geroji Naujiena palydi Jus į Naujuosius Metus, tegul į Jūsų kasdienių darbų verpetą įlieja tikro džiaugsmo, ramybės ir palaimingos vilties!
Drąsių idėjų, energijos naujiems darbams ir ramybės Jūsų namams!

***

stiklo durys

Skaityti toliau